CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36/2013 từ ngày 04/9-10/9/2013 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 36/2013 từ ngày 04/9-10/9/2013 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...