CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37 (từ ngày 09/9-15/9/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37 (từ ngày 09/9-15/9/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...