CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37/2013 (từ ngày 11/9-17/9/2013) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 37/2013 (từ ngày 11/9-17/9/2013) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...