CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 38/2016 (từ ngày 14-20/9/2016) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 38/2016 (từ ngày 14-20/9/2016) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...