CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 39/2013 (từ ngày 25/9-01/10/2013) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 39/2013 (từ ngày 25/9-01/10/2013) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...