CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 40/2013 (từ ngày 02/10-08/10/2013) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 40/2013 (từ ngày 02/10-08/10/2013) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...