CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 43 (từ ngày 21/10-27/10/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 43 (từ ngày 21/10-27/10/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...