CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 43/2016 (từ ngày 19/10

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 43/2016 (từ ngày 19/10

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...