CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 44/2014 từ ngày 29/10-04/11/2014 tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 44/2014 từ ngày 29/10-04/11/2014 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...