CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 45/2014 (từ ngày 05/11/2014 đến 11/11/2014) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 45/2014 (từ ngày 05/11/2014 đến 11/11/2014) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...