CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 46 (từ ngày 11/11-17/11/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 46 (từ ngày 11/11-17/11/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...