CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 47 (từ ngày 18/11-24/11/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 47 (từ ngày 18/11-24/11/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...