CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...