CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50 (từ ngày 09/12-15/12/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50 (từ ngày 09/12-15/12/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...