CupDien.com >> Gia Lai >> thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50/2013 từ ngày 11/12-17/12/2013 tại Gia Lai

thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 50/2013 từ ngày 11/12-17/12/2013 tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...