CupDien.com >> Gia Lai >> Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52 (từ ngày 23/12-29/12/2015) tại Gia Lai

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tuần 52 (từ ngày 23/12-29/12/2015) tại Gia Lai

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...