Tag Archives: tin tức về điện

Công ty Điện lưc Cao Bằng: Cần đổi mới quản lý, nâng tầm doanh nghiệp

 “Cần có tư duy mới để điều hành doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật  trong cơ chế thị trường là yêu cầu tiên quyết của đội ngũ lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng và các Điện